FacebookTwitterLinkedin


Adviesprojecten

Wij adviseren gebouweigenaren -zoals projectontwikkelaars, architecten en bouwmanagementbureaus- op het gebied van alle gebouwgebonden installaties. Zowel werktuigkundig als elektrotechnisch, maar ook data en beveiliging. Nadat wij in nauw overleg met de opdrachtgever het programma van eisen hebben vastgesteld, schrijven wij het bestek en produceren wij de bestektekeningen. Naar wens begeleiden we de aanbesteding, en verrichten we ook uitvoeringsbegeleiding.

Gebouwsoorten:
Scholen
Utiliteit
Woningen

Ervaring met diverse adviestrajecten:
- Nieuwbouw
- Renovatie en verbouwingen
- Vervangende nieuwbouw (faseringen)
- Energieopwekking
- Energiebesparing
- Duurzaam gebruik van gebouw- en installaties
- Ketelvervanging


Ondersteuningsprojecten

KOVO ondersteunt installateurs in alle bureauwerkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan tekenwerk, calculeren, engineeren, werkvoorbereiding en projectleiding. Hieronder vindt u enkele referentieoverzichten.

Calculatieprojecten
Uitvoeringstekeningen


Ontzorgingsprojecten

Voor lange tijd ontzorgen wij diverse opdrachtgevers op het gebied van gebouw- en installatiebeheer. Een greep uit onze actuele projecten:

- Diverse ziekenhuizen
- Diverse productiebedrijven
- Diverse Kantooromgevingen